HOME Zabezpečenie príjmu Tvorba majetku Myslíte na budúcnosť? Poradenstvo online Kto sme Kontakt

Služby pre Vás

životný štandard v dôchodkovom veku


cielené budovanie Vášho osobného majetku


ochrana pred možnosťou straty príjmu


finančné zabezpečenie pre Vaše deti


optimálnu ochranu
v prípade choroby a úrazuštátnu podporu a daňové výhody

ochrana vášho súkromného majetku


optimálne možnosti investovania


vlastný byt alebo dom

Počítadlo návštev
 
 


Stránka je vo výstavbe


 
 

Tvotba majetku - bez hazardu

Investovanie je jednou z možností zhodnotenia financií. Podstata investície je v nákupe dlhodobého finančného, nehnuteľného poprípade hnuteľného majetku a krátkodobého majetku. Pri investičných operáciach je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), stanoviť trvanie investície a vyhodnotiť výšku možného výnosu.

Obchodovanie s cennými papiermi ponúka vysoký výnos, avšak nesie so sebou určité riziko straty, pričom platí: čím vyšší výnos, tým väčšie riziko.

Kolektívne investovanie leží medzi dvoma spomínanými spôsobmi zhodnocovania finančných prostriedkov. Spája v sebe požiadavku bezpečnosti investície a zároveň primeraného výnosu.

Súvisiace termíny:
 • Akcia, akcie
 • Podielový list
 • Dlhopis, dlhopisy
 • Podielový fond
 • Termínovaný bankový vklad
 • Burza cenných papierov
 • Investičný rating
 • Investičné riziko
 • Investičná stratégia
 • Investičné portfólio
 • Správcovská spoločnosť
 • Emisia cenných papierov
 • Kolektívne investovanie

Profesionálna poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do cenných papierov je služba, ktorú môžu poskytovať iba spoločnosti s licenciou obchodníka s cennými papiermi.

 

Ak ale plánuje potencionálny investor investovať väčšiu sumu peňazí a jeho investičný horizont je dlhodobý, potom je osobný prístup a kvalifikovaná rada takéhoto poradcu nevyhnutnosťou.

 

Poradenstvo musí totiž vychádzať z expertnej individuálnej analýzy cieľov investora a situácie na finančných trhoch.


Prečo investovať? Základným cieľom investovania je zhodnotiť peniaze minimálne nad úroveň inflácie. Vkladné knižky, či terminované vklady túto výhodu nemajú, keďže ani zďaleka nepokrývajú infláciu.

Existuje viac druhov investícií, s niektorými sa dá ušetriť na daniach, a taktiež ich mať k dispozícií v krátkej dobe.

Prostredníctvo dosiahnutého výnosu si môžeme splniť aj vytýčený cieľ. Môže to byť napríklad kúpa alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, vzdelanie, či dôchodok.