HOME Zabezpečenie príjmu Tvorba majetku Myslíte na budúcnosť? Poradenstvo online Kto sme Kontakt

Služby pre Vás

životný štandard v dôchodkovom veku


cielené budovanie Vášho osobného majetku


ochrana pred možnosťou straty príjmu


finančné zabezpečenie pre Vaše deti


optimálnu ochranu
v prípade choroby a úrazuštátnu podporu a daňové výhody

ochrana vášho súkromného majetku


optimálne možnosti investovania


vlastný byt alebo dom

Počítadlo návštev
 
 

Kto a kde..

Finančné centrum Čadca

Námestie Slobody 6
022 01 Čadca
/prvé poschodie, vľavo/

Jozef Zbončák

telefón: 0904 417 794

Marek Stráňavský

telefón: 0904 293 567

Adam Janešík

telefón: 0903 538 425
 
 

... o nás ...

Finančné centrum v Čadci, vzniklo ako reakcia na meniace sa podmienky finančného trhu po páde socialistického režimu, ktorý so sebou niesol rôzne sociálne istoty.

V súčasnej turbulentnej dobe sa bežný, poctivo pracujúci občan, len ťažko vyzná v spleti finančných inštitúcií , ktoré sa počítajú na Slovensku na stovky.

 

Vyvstáva teda potreba chrániť svoje úspory ako pred scudzením, tak pred infláciou, znehodnocovaním a zbytočnými stratami.

Lepšie položenou otázkou ako "kto sme" je, "kto niesme".
Niesme zástupcovia bánk, či poisťovní, ani Niesme predajcovia produktov týchto spoločností.
Našou úlohou je cieľavedomé, ako krátkodobé tak aj dlhodobé plánovanie a realizácia projektov, ktorých účelom je dosiahnutie klientovho cieľa pričom sa snažíme minimalizovať jeho straty.

Tie vznikajú neprofesionálnym a ľahkovážnym prístupom bánk k finančnej situácii, možnostiam a potrebám klienta.